Raport bieżący 231 – WANCI za 05 11 2020 r. - AgioFunds