Raport bieżący 230 – WANCI za 17 11 2020 r. - AgioFunds