Raport bieżący 230 – WANCI za 14.11.2022 - AgioFunds