Raport bieżący 230 - WANCI za 10 10 2019 r. - AgioFunds