Raport bieżący 230 – WANCI za 09.11.2022 - AgioFunds