Raport bieżący 23 – WANCI za 30.01.2023 - AgioFunds