Raport bieżący 23 – WANCI za 27.01.2023 - AgioFunds