Raport bieżacy 23 - WANCI za 18 12 2018 r. - AgioFunds