Raport bieżący 229 – WANCI za 22.12.2021 - AgioFunds