Raport bieżący 229 – WANCI za 22.11.2022 - AgioFunds