Raport bieżący 229 – WANCI za 21.11.2022 - AgioFunds