Raport bieżący 229 – WANCI za 10.11.2022 - AgioFunds