Raport bieżący 229 - WANCI za 09 10 2019 r. - AgioFunds