Raport bieżący 229 – WANCI za 03 11 2020 r. - AgioFunds