Raport bieżący 228 – WANCI za 18.11.2022 - AgioFunds