Raport bieżący 228 – WANCI za 17.11.2022 - AgioFunds