Raport bieżący 228 - WANCI za 08 10 2019 r. - AgioFunds