Raport bieżący 228 – WANCI za 04 11 2020 r. - AgioFunds