Raport bieżący 227 – WANCI za 22 10 2020 r. - AgioFunds