Raport bieżący 227 – WANCI za 03 11 2020 r. - AgioFunds