Raport bieżący 226 – WANCI za 16.11.2022 - AgioFunds