Raport bieżący 226 – WANCI za 10 11 2020 r. - AgioFunds