Raport bieżący 226 - WANCI za 04 10 2019 r. - AgioFunds