Raport bieżący 226 – WANCI za 03.11.2022 - AgioFunds