Raport bieżący 226 –powołanie osoby nadzorującej i zarządzającej - AgioFunds