Raport bieżący 225 – WANCI za 28 10 2020 r. - AgioFunds