Raport bieżący 225 – WANCI za 20 10 2020 r. - AgioFunds