Raport bieżący 225 – WANCI za 16.11.2022 - AgioFunds