Raport bieżący 225 – WANCI za 15.11.2022 - AgioFunds