Raport bieżący 225 – WANCI za 04.11.2022 - AgioFunds