Raport bieżący 225 - WANCI za 03 10 2019 r. - AgioFunds