Raport bieżący 225 –powołanie osoby nadzorującej i zarządzającej - AgioFunds