Raport bieżący 224 – WANCI za 31.10.2022 - AgioFunds