Raport bieżący 224 – WANCI za 15.12.2021 - AgioFunds