Raport bieżący 224 – WANCI za 15.11.2022 - AgioFunds