Raport bieżący 224 –powołanie osoby nadzorującej i zarządzającej - AgioFunds