Raport bieżący 223 – WANCI za 26 10 2020 r. - AgioFunds