Raport bieżący 223 – WANCI za 01 10 2019 r. - AgioFunds