Raport bieżący 222 – WANCI za 27.10.2022 - AgioFunds