Raport bieżący 222 – WANCI za 23 10 2020 r. - AgioFunds