Raport bieżący 222 – WANCI za 15 10 2020 r. - AgioFunds