Raport bieżący 222 – WANCI za 14.11.2022 - AgioFunds