Raport bieżący 222 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds