Raport bieżący 221 - WANCI za 30 09 2019 r. - AgioFunds