Raport bieżący 221 – WANCI za 28.10.2022 - AgioFunds