Raport bieżący 221 – WANCI za 26.10.2022 - AgioFunds