Raport bieżący 221 – WANCI za 14 10 2020 r. - AgioFunds