Raport bieżący 221 – WANCI za 10.11.2022 - AgioFunds