Raport bieżący 221- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds