Raport bieżący 220 - WANCI za 27 09 2019 r. - AgioFunds